Publikasjoner

The book seeks to identify the conditions for cooperation, stability and peace in the Arctic.

Les mer om Tamnes/Offerdal (eds.) (2014): Geopolitics and Security in the Arctic

Modernisering eller konservering? 1950–1968
Gullow Gjeseth diskuterer virkningen av den amerikanske våpenhjelpen på Det norske forsvaret mellom 1950 og 1968.

Les mer om Gjeseth (2014): Den amerikanske våpenhjelpen

Johan Løøv seeks to illuminate a still highly controversial topic in the history of India – the so-called "Forward Policy" and the Chinese attack on India in October 1962.

Les mer om Løøv (2014): A game of chess and a battle of wits

Oslo Files 1/2014: Jørn Qviller ser på hvordan kinesiske myndigheter bekjemper indre uro. Hva kan vi vente oss av Kina som framtidig deltaker i tilsvarende operasjoner internasjonalt?

Les mer om Qviller (2014): COIN med kinesiske særtrekk?

This book is a must-read for those who want to learn about India's strategic thought – past and present.

Les mer om Basit et al. (eds.) (2014): India Grand Strategy