Publikasjoner

Modernisering eller konservering? 1950–1968
Gullow Gjeseth diskuterer virkningen av den amerikanske våpenhjelpen på Det norske forsvaret mellom 1950 og 1968.

Les mer om Gjeseth (2014): Den amerikanske våpenhjelpen

Johan Løøv seeks to illuminate a still highly controversial topic in the history of India – the so-called "Forward Policy" and the Chinese attack on India in October 1962.

Les mer om Løøv (2014): A game of chess and a battle of wits

Oslo Files 1/2014: Jørn Qviller ser på hvordan kinesiske myndigheter bekjemper indre uro. Hva kan vi vente oss av Kina som framtidig deltaker i tilsvarende operasjoner internasjonalt?

Les mer om Qviller (2014): COIN med kinesiske særtrekk?

This book is a must-read for those who want to learn about India's strategic thought – past and present.

Les mer om Basit et al. (eds.) (2014): India Grand Strategy

IFS Insights 1/2014: What types of security policies can we expect from Washington in the coming years? Senior Fellow Michael Mayer analyzes current trends and offers some insight.

Les mer om Mayer (2014): Trends in U.S. security policy